Solucionario

Tema 7. Fenómenos ondulatorios

 25/02/2019  Descargar

Tema 6. Ondas

 25/02/2019  Descargar

Tema 5. Inducción electromagnética

 25/02/2019  Descargar

soluciones tema 4

 25/02/2019  Descargar

Movimiento Armónico (1º bach)

 16/10/2018  Descargar

Tema 3. Campo eléctrico

 16/10/2018  Descargar

Tema 2. Campo gravitatorio

 16/10/2018  Descargar